Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 3/2018 Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  21/02/2018

21/02/2018

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 3/2018 Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Content/Images/Doc_PDF.png Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων 21-02-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 25/06/2018