Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για τη ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  29/12/2017

29/12/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ 29-12-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018