Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διακήρυξη για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  28/12/2017

28/12/2017

Διακήρυξη για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ»


Δημοσιεύθηκε ορθή επανάληψη στις 29/12/2017


/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ 2017_signed 28-12-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018