Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  16/02/2018

16/02/2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ/Content/Images/Doc_PDF.png 75ΡΛΟΞ7Μ-ΧΙΕ_ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 16-02-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 25/06/2018