Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το συνοπτικό διαγωνισμό Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  03/11/2017

03/11/2017

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το συνοπτικό διαγωνισμό Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού


ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


/Content/Images/Doc_PDF.png ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 03-11-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018