Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Οριστικά αποτελέσματα για την κάλυψη των θέσεων Οικογενειακών Ιατρών ΕΟΠΥΥ.
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  14/06/2018

14/06/2018

Οριστικά αποτελέσματα για την κάλυψη των θέσεων Οικογενειακών Ιατρών ΕΟΠΥΥ.


ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ


ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 14-06-2018


/Content/Images/Doc_PDF.png Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 14-06-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Πέμπτη 19/07/2018