Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  01/03/2018

01/03/2018

Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΣΠΕ ΕΟΠΥΥ 2018 01-03-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 25/06/2018