Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 44/2018 Προμήθεια Μελανιών (Toner) για εκτυπωτές και φαξ του ΕΟΠΥΥ
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  14/06/2018

14/06/2018

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 44/2018 Προμήθεια Μελανιών (Toner) για εκτυπωτές και φαξ του ΕΟΠΥΥ



/Content/Images/Doc_PDF.png ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 44 14-06-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Πέμπτη 19/07/2018