Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξη για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πλ ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  19/01/2018

19/01/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξη για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΥΠΕ 18PROC002563130_signed 19-01-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 26/05/2018