Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Συνοπτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τα ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  06/02/2018

06/02/2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς εγγράφων και μικροδεμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ»/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΗΜΔΗΣ 06-02-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 26/05/2018