Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Ορθή Επανάληψη της διακήρυξης "Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας"
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  07/02/2018

07/02/2018

Ορθή Επανάληψη της διακήρυξης "Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας"/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 3-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 26/05/2018