Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΩΝ
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  01/12/2017

01/12/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΩΝ/Content/Images/Doc_PDF.png ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 01-12-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018