Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού υπηρεσιών µεταφοράς, παλετοποίησης, φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  09/05/2018

09/05/2018

∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού υπηρεσιών µεταφοράς, παλετοποίησης, φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης υλικών ΕΟΠΥΥ (40/2018)/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΜΕΣ 18PROC003060711 08-05-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 28/05/2018