Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Δημόσια Διαβούλευση για Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Τηλεφωνικών Κέντρων του ΕΟΠΥΥ
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  22/03/2018

22/03/2018

Δημόσια Διαβούλευση για Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Τηλεφωνικών Κέντρων του ΕΟΠΥΥ


- ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


/Content/Images/Doc_PDF.png ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 22-03-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Σάββατο 21/04/2018