Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδοση δαπάνης για διενέργεια Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής/Ακτινο ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  16/02/2018

16/02/2018

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδοση δαπάνης για διενέργεια Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής/Ακτινοθεραπείας (Χ- knife ή γ-knife, cyber–knife)/Content/Images/Doc_PDF.png ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16-02-2018

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Δευτέρα 25/06/2018